Hồ sơ BLx360

Người đại diện: Hoàng Văn Tông

Đại diện pháp luật: Luật sư Vi Công Sang

Thư ký: Vũ Thị Quỳnh

Tư vấn tuyển sinh: Hoàng Văn Hữu, Nguyễn Văn Huy

Maketing: Nguyễn Văn Hùng

Địa chỉ:  Số 63 ngõ 291 Khương Trung, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

SDT: 0968.999.327