Đổi bằng lái xe – Phục hồi bằng quá hạn

Đổi bằng lái xe  – Đổi bằng lái xe giấy bìa sang mới – Cấp lại bằng lái xe bị mất

1. Phục hồi bằng lái xe ô tô quá hạn

Chú ý bằng ô tô: Không để bằng ô tô bị hết hạn
  • Quá hạn 3 tháng: Thi lại lý thuyết.
  • Quá hạn trên 1 năm:  Thi lại cả lý thuyết + thực hành.
Giá phục hồi bằng lái xe ô tô quá hạn: 3.500.000 đ.

2. Cấp, đổi lại bằng lái xe máy – ô tô bị mất

đổi bằng lái xe – Đổi bằng xe máy cũ sang bằng mới: 200.000đ + 135.000 đ in bằng. – Cấp lại bằng xe máy thi ở Hà Nội: 200.000đ + 135.000 đ in bằng. – Cấp lại bằng xe máy thi ở tỉnh khác: 200.000đ + 200.000đ tra số bằng: 400.000đ + 135.000đ in bằng – Đổi bằng ô tô cũ sang mới: 500.000đ + 135.000 đ in bằng. – Cấp lại bằng ô tô còn hạn bị mất: 500.000đ + 135.000 đ in bằng. – Cấp lại bằng ô tô loại mới hết hạn bị mất: 500.000đ + 135.000 đ in bằng.