Đổi bằng lái xe quốc tế

Đổi bằng lái xe quốc tế

Điều kiện: Có bằng nhựa( PET )

Thủ tục: ảnh thẻ + chứng minh thư 2 mặt + bằng lái xe 2 mặt + thị thực( visa) còn hạn + hộ chiếu (passport) còn hạn + hình ảnh chữ ký.

Lệ phí đổi bằng quốc tế 192 nước ( do Hoa Kỳ cấp )

đổi bằng quốc tế

  • Thời hạn 3 năm = 2.000.000 đ
  • Thời hạn 5 năm = 2.100.000 đ
  • Thời hạn 10 năm = 2.200.000 đ
  • Thời hạn 20 năm = 2.700.000 đ

Lệ phí đổi bằng quốc tế 85 nước( do Tổng cục đường bộ Việt Nam cấp )

  • Thời hạn 3 năm: 800.000đ

đổi bằng lái xe quốc tế

ấn gọi đặt lịch ngay
học bằng lái xe b2