PHẦN MỀM LUYỆN THI LÝ THUYẾT 150 CÂU A1

Phần mềm lấy từ bộ đề thi sát hạch lý thuyết lái xe mô tô hạng A1 năm 2017.
Phần mềm tương ứng với tài liệu 150 câu hỏi luật giao thông đường bộ dùng cho học viên thi bằng lái xe máy A1.
Phần mềm được thiết kế tương thích với mọi loại thiết bị (máy tính để bàn, laptop, máy tính bảng, điện thoại) nhằm giúp học viên dễ dàng sử dụng.
Bằng cách thực hành nhuần nhuyễn 8 đề thi, bạn sẽ vượt qua phần thi sát hạch lý thuyết một cách dễ dàng.
Trong quá trình ôn tập, bạn hãy thảo luận bằng cách comment ý kiến của mình bên dưới.

BỘ ĐỀ THI THỬ BẰNG LÁI XE MÁY A1

Trong đề thi sát hạch cấp giấy phép lái xe hạng A1 gồm 20 câu hỏi, mỗi câu có từ 02 đến 04 ý trả lời và có từ 01 đến 02 ý đúng, nếu trả lời thiếu ý đúng thì được coi là trả lời sai. Yêu cầu làm đúng 16 câu trở lên là đạt.
Thời gian làm bài: 15 phút.
Lưu ý: Khi trả lời đúng tất cả các câu hỏi trong 8 đề thi thử bằng lái xe máy a1 online này, có nghĩa là bạn đã trả lời đúng và đầy đủ 150 câu hỏi dùng cho sát hạch, cấp giấy phép lái xe hạng A1.

Chọn đề thi: