BỘ ĐỀ THI THỬ BẰNG LÁI XE MÁY A1

Trong đề thi sát hạch cấp giấy phép lái xe hạng A1 gồm 20 câu hỏi, mỗi câu có từ 02 đến 04 ý trả lời và có từ 01 đến 02 ý đúng, nếu trả lời thiếu ý đúng thì được coi là trả lời sai. Yêu cầu làm đúng 16 câu trở lên là đạt.

Thời gian làm bài: 15 phút.

Lưu ý: Khi trả lời đúng tất cả các câu hỏi trong 8 đề thi thử bằng lái xe máy a1 online này, có nghĩa là bạn đã trả lời đúng và đầy đủ 150 câu hỏi dùng cho sát hạch, cấp giấy phép lái xe hạng A1.

Chọn đề thi khác:

 

 

Link tải phần mềm offline và hướng dẫn sử dụng phần mềm khi vào phòng thi: Xem tại đây

dang_ky_thi_ngay_blx360